Kroppens behov for mad
 Kroppens behov for væske
 Næringsstoffer
Mad og væske

Din krop har behov for mad og væske for at kunne fungere.

Hvis du har besvær med at tygge og/eller synke, har nedsat appetit og/eller bruger lang tid og mange kræfter på at spise, er det sandsynligt, at du ikke får den tilstrækkelige mængde mad og væske, som din krop har behov for.