Kontakt
 Referencer
Referencer

Bak, Line og Strange, Nanna: Mad uden besvær - til personer med ALS samt andre med tygge- og synkeproblemer. Nørrebros Bogtryk Aps, 1998.

Bak, Line et al:Dysfagi. Hjerneskadeforeningen.

Frost, Asger (red.): Om at leve med ALS. God praksis i forbindelse med sygdommen amyotrofisk lateral sklerose.
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. 2005.

Gredal, Ole, Karlsborg, Merete og Werdelin, Lene: Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og behandlere. Akademisk forlag 2002.

Galberg, Maria og Nedergaard, Mette: Hvad kan jeg spise - gode råd og opskrifter. Hillerød Bogtrykkeri + Offset Aps, 2001.

Groher, Michael E. (editor): Dysphagia. Diagnosis and Management. Butterworth-Heinemann. Third Edition 1997.

Hessov, Ib (red.): Klinisk ernæring. Munksgaard Danmark. 4. udgave 2004.

Pedersen, Agnes N. og Ovesen, Lars (red.): Anbefalinger for den danske institutionskost. Fødevaredirektoratet, 3. udgave, 2. oplag 2003.

Russell, Bjørn og Strøm, Lone: Dysfagipatienter. Ernæring og måltider. Findus Danmark A/S.